Vakantiegeld

Terwijl de zomer nadert, kijken veel Nederlandse werknemers reikhalzend uit naar de maand mei, niet alleen vanwege de warmere temperaturen en het vooruitzicht op vakantie, maar ook vanwege de uitkering van het jaarlijkse vakantiegeld. Maar wat is er anders in 2024 in vergelijking met vorig jaar?

Belangrijkste verschillen door wijziging van het belastingtarief

Een van de belangrijkste factoren die invloed heeft op het vakantiegeld dit jaar is de wijziging in het belastingtarief. Zelfs een kleine verandering in het belastingtarief kan een merkbaar verschil op het bedrag dat je uiteindelijk netto ontvangt aan vakantiegeld.

Wat betekent dit voor jou?

Werknemers met een Modaal Inkomen of Hoger:

Voor werknemers met een bruto inkomen gelijk aan of hoger dan het modaal inkomen is het vakantiegeld in 2024 lager of gelijk aan dat van 2023.

Werknemers die net onder het modaal inkomen verdienen (ongeveer € 3.000 bruto per maand) ontvangen echter netto meer vakantiegeld. Een parttime medewerker met een bruto inkomen van € 1.750 per maand krijgt zelfs € 578 extra vakantiegeld vergeleken met 2023.

1.            Verrekeningspercentage op het Standaard Belastingtarief:

Het verschil ontstaat door het verrekeningspercentage op het standaard belastingtarief. Dit percentage zorgt ervoor dat de heffingskortingen correct worden berekend.

Bij een werknemer die bruto € 1.750 per maand verdient, wordt in 2024 gerekend met een tarief van 5,54%. In 2023 was dit nog 39,94%.

Voor werknemers met een bruto salaris van € 3.000 daalt het tarief van 49,54% naar 41,13%. Dit verklaart waarom het vakantiegeld in 2024 hoger uitvalt.

Verdien je 3x of meer dan het modaal inkomen, wordt het verrekeningspercentage verhoogd met 6,51%.

2.            Invoering van het Wettelijk Minimumuurloon:

De introductie van het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 heeft ook invloed op de hoogte van het vakantiegeld.

Een werknemer met het minimumloon op basis van een 36-urige werkweek ontvangt € 15 minder vakantiegeld vergeleken met 2023.

Minimumloners met een 38-urige of 40-urige werkweek ontvangen netto respectievelijk € 12 en € 40 meer aan vakantie toeslag.

Wanneer je een bijzondere beloning ontvangt, zoals vakantiegeld, wordt dit vaak belast volgens het zogenaamde bijzonder tarief of het verrekeningspercentage. Dit tarief kan hoger zijn dan het standaard belastingtarief dat wordt toegepast op je reguliere inkomen. Het doel van het verrekeningspercentage is om te voorkomen dat werknemers te weinig belasting betalen over hun bijzondere beloningen en is afhankelijk van het inkomen.

Conclusie

Hoewel het vakantiegeld in 2024 mogelijk iets lager uitvalt dan vorig jaar, geniet van je vakantiegeld, ongeacht de hoogte ervan, en maak er iets moois van deze zomer!

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *