InleidingEerder schreven we al over vakantie dagen maar binnen veel arbeidscontracten en cao’s in Nederland kom je de termen ADV- en ATV-dagen tegen. […]
Inleiding Naast ADV, ATV en TVT vormen vakantiedagen een belangrijk aspect van het leven van een werknemer. Ze bieden de broodnodige rust en […]