Proeftijd

In het dynamische veld van werving en selectie kan de eerste indruk van een nieuwe werknemer soms afwijken van de verwachtingen. In dergelijke gevallen kan een proeftijd in een arbeidscontract cruciaal blijken. Het is een periode waarin zowel werkgever als werknemer beoordelen of de samenwerking aan verwachtingen voldoet. Laten we dieper ingaan op de belangrijkste aspecten van een proeftijd en waar je als werkgever rekening mee moet houden.

Wat is een Proeftijd?

De proeftijd dient als een kennismakingsperiode tussen de werkgever en de nieuwe medewerker. Gedurende deze tijd kunnen beide partijen beoordelen of de rol en de samenwerking overeenkomen met wat ze van tevoren hadden verwacht. Een proeftijd duurt meestal tussen één en twee maanden, afhankelijk van de specifieke factoren en de afspraken in het arbeidscontract.

De Belangrijkste Eisen voor een Geldige Proeftijd

  1. Schriftelijke Overeenkomst: De proeftijd moet schriftelijk worden vastgelegd in het arbeidscontract. Mondelinge afspraken zijn ongeldig.
  2. Proeftijd Toegestaan: Een proeftijd is niet altijd toegestaan. Bij tijdelijke contracten van zes maanden of korter is een proeftijd niet mogelijk. Voor tijdelijke contracten van langer dan zes maanden maar korter dan twee jaar is een proeftijd van maximaal één maand toegestaan. Bij contracten van twee jaar of langer, evenals vaste contracten, mag de proeftijd maximaal twee maanden zijn.
  3. Maximale Duur: Controleer altijd de cao, aangezien sommige cao’s een minimumduur van twee maanden hanteren in plaats van één.
  4. Gelijkheid: Werkgevers en werknemers moeten dezelfde rechten en plichten hebben tijdens de proeftijd. De proeftijd kan niet voor één partij langer of korter zijn dan voor de andere.

Ziekte tijdens de Proeftijd

Wordt een medewerker ziek tijdens de proeftijd, dan gelden de standaardregels voor ziekteverzuim. Ondanks de ziekte mag ontslag plaatsvinden, mits dit niet direct met de ziekte in verband staat.

Ontslag tijdens of vóór de Proeftijd

Tijdens de proeftijd kan het contract worden beëindigd zonder juridische procedures. De wet staat zelfs toe dat de arbeidsovereenkomst vóór de proeftijd al kan worden opgezegd. Een transitievergoeding is echter nog steeds van toepassing, zij het meestal in een beperkte vorm.

Evaluatie tijdens de Proeftijd

Regelmatige evaluaties tijdens de proeftijd zijn cruciaal om de voortgang van de nieuwe medewerker te beoordelen. Belangrijke vragen zijn onder meer:

  • Presteert de medewerker volgens de afgesproken competenties?
  • Past de medewerker goed binnen het team en het bedrijf?
  • Komt de medewerker zijn of haar afspraken na?
  • Toont de medewerker initiatief?

Door deze vragen te beantwoorden, kun je tijdens het eindgesprek een goed onderbouwde beslissing nemen over de verdere samenwerking.

Wil je de proeftijd van een nieuwe medewerker optimaal benutten, zorg er dan voor dat de afspraken helder zijn en dat je regelmatig communiceert. Zo voorkom je misverstanden en kun je beter beoordelen of de nieuwe collega de juiste keuze is voor jouw bedrijf.

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *