WKR 2024

De werkkostenregeling (WKR) is een essentieel onderdeel van de Nederlandse fiscale wetgeving die werkgevers de mogelijkheid biedt om onbelaste vergoedingen aan werknemers te verstrekken. Met de aanstaande veranderingen in 2024 is het cruciaal voor elke ondernemer om up-to-date te zijn met de regels om optimaal gebruik te maken van de regeling en compliance te waarborgen. In deze blog verkennen we de belangrijkste wijzigingen in de WKR voor 2024.

Minder Vrije Ruimte

Vanaf 2024 blijft de vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen, zoals bonussen, personeelsfeesten, en kerstpakketten, ongewijzigd op 1,92% van de eerste €400.000 van de fiscale loonsom. Dit markeert een einde aan de tijdelijke verhoging en betekent dat bedrijven zorgvuldiger moeten omgaan met het toekennen van onbelaste vergoedingen.

Verhoogde Onbelaste Reiskostenvergoeding

Een welkome wijziging voor werknemers is de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer naar €0,23 per kilometer. Deze aanpassing biedt werkgevers en werknemers meer flexibiliteit en mogelijkheden om reiskosten efficiënt te compenseren. De werkgever is niet verlicht om de verhoging door te voeren.

Gericht Vrijgestelde Thuiswerkvergoeding

Reflecterend op de verschuiving naar meer thuiswerken, is de gericht vrijgestelde thuiswerkvergoeding per 1 januari 2024 verhoogd naar €2,35 per dag. Deze vergoeding dekt de kosten die werknemers thuis maken, zoals energie, internet, en koffie, en biedt een fiscaal vriendelijke manier om thuiswerken te ondersteunen. Ook hier is de werkgever is niet verplicht deze vergoeding te verhogen.

Keuze tussen Thuis- of Reiskostenvergoeding

Belangrijk is dat werkgevers met hun werknemers afspraken kunnen maken over het aantal dagen dat standaard thuisgewerkt wordt. Op basis hiervan kunnen vaste vergoedingen voor thuiswerken en voor woon-werkreiskosten worden afgesproken. Let wel, op een dag kan slechts één van beide vergoedingen worden toegekend.

Forfaitaire Waarde van Maaltijden Verhoogd

De forfaitaire waarde van maaltijden zonder zakelijk karakter is verhoogd naar €3,90. Dit betekent dat werkgevers nu meer kosten kunnen dekken zonder dat dit ten koste gaat van de vrije ruimte.

Versobering van de 30%-Regeling

De 30%-regeling ondergaat vanaf 2024 een versobering. Voor diegenen die op 31 december 2023 al recht hadden op de regeling, geldt een overgangsrecht. Dit heeft gevolgen voor de fiscale behandeling van expats en andere werknemers die onder deze regeling vallen.

Actiepunten voor Werkgevers

Deze wijzigingen benadrukken het belang voor werkgevers om hun WKR-beleid te herzien en waar nodig aan te passen. Het is raadzaam om de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen, de thuiswerkregelingen, en de reiskostenvergoedingen opnieuw te evalueren en te optimaliseren. Voor gedetailleerd advies en ondersteuning is het verstandig om contact op te nemen met een fiscaal adviseur of loonheffingsspecialist.

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *