Als werkgever wil je een veilige en gezonde werkomgeving creëren waar iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Een van de manieren om dit te bereiken, is door het aanstellen van een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf. Maar rijst de vraag: is het hebben van een vertrouwenspersoon een wettelijke verplichting?

Wat zegt de wet?

In Nederland, bijvoorbeeld, ben je als werkgever volgens de Arbowet verplicht om beleid te voeren dat psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegen gaat. Onder PSA vallen zaken als pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie op de werkvloer. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon wordt gezien als een effectieve maatregel om hieraan bij te dragen. Echter, de wet verplicht het direct aanstellen van een vertrouwenspersoon niet expliciet. Wel wordt het sterk aanbevolen als onderdeel van het beleid rondom PSA.

De rol van een vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon biedt werknemers een luisterend oor en ondersteuning bij klachten over ongewenst gedrag. Ze zijn opgeleid om samen met de medewerker te kijken naar mogelijke oplossingen en kunnen ook bemiddelen tussen de medewerker en andere partijen binnen de organisatie. Belangrijk is dat een vertrouwenspersoon onafhankelijk functioneert en discretie garandeert.

Voordelen van een vertrouwenspersoon

Het hebben van een vertrouwenspersoon kan vele voordelen bieden:

  • Verbetering van het werkklimaat: Een vertrouwenspersoon kan helpen bij het creëren van een veiliger en gezonder werkklimaat.
  • Vermindering van verzuim: Door problemen vroegtijdig aan te pakken, kan langdurig verzuim worden voorkomen.
  • Juridische bescherming: Het helpt de organisatie te voldoen aan wettelijke eisen en kan bescherming bieden bij mogelijke rechtszaken.

Conclusie

Hoewel het niet wettelijk verplicht is, is het aanstellen van een vertrouwenspersoon sterk aanbevolen en kan het aanzienlijke voordelen bieden voor zowel werknemers als werkgevers. Het is een cruciaal onderdeel van een proactief personeelsbeleid en draagt bij aan een positieve bedrijfscultuur.

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *